كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.
شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.
سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رويش مو را زياد، بيمارى را برطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست.
خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.
عنوان نویسنده
فصل اول نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل دوم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل سوم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل چهارم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل پنجم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل ششم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل هفتم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل هشتم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان
فصل نهم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان

 

توسعه توسط: طراحی سایت پراش