كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.
شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.
سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رويش مو را زياد، بيمارى را برطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست.
خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

مراحل گرفتن جواز کسب:

۱-    درخواست و تشکیل پرونده :

الف)اصل شناسنامه  و کپی تمام صفحات دو برگ

ب) اصل و کپی کارت ملی دو برگ

ج)اصل و کپی کارت پایان خدمت دو برگ (جهت آقایان )

د)اصل و کپی سند یا  اجاره نامه دو برگ

و)عکس ۳*۴ رنگی زمینه سفید    ۶ قطعه

ه)پوشه سبز  ۲ عدد

ی)تأییدیه کد پستی از اداره پست مرکزی (جنب دادگستری)

 

۲-    ارائه تعهدنامه محضری جهت اجاره نامه یا سند

۳-    ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف

(www.iranianasnaf.ir)

پرداخت ۰۰۰/۱۰۰ ریال در سامانه جهت صدور کارت الکترونیکی

 

۴-    دریافت استعلام از :

الف)اداره مالیاتی

ب)عدم اعتیاد {جهت صدور جواز دائم }

ج)عدم سوء پیشینه {جهت صدور جواز دائم}

د)اماکن

و)بهداشت

 

۵- ارائه گواهی مکاسب  و گرفتن تأییدیه آزمون مکاسب

۶ – پرداخت  فیشهای واریزی

الف) واریز فیش ۰۰۰/۴۵۰ ریال  بنام اتاق اصناف همدان

ب) واریز فیش ۰۰۰/۲۰۰ ریال بنام اتاق اصناف ایران

ج) واریز فیش ۰۰۰/۱۰۰ ریال جهت ابطال تمبر به دارایی

د) واریز فیش ۰۰۰/۳۰ ریال به حساب خزانه کشوری

۷ –پرداخت ورودی اتحادیه

۸ – صدور جواز کسب

حساب بانکی اتحادیه میوه وتره بار همدان

شماره حساب ۷۸/۴۳۳۶۵۴۳۵  بانک ملت به نام اتحادیه صنف میوه وتره بار همدان

شماره کارت اتحادیه : ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۷۳۸۶۳۴۳ بانک ملت  بنام اتحادیه میوه وتره بار همدان

توسعه توسط: طراحی سایت پراش