كاهو بخوريد، چرا كه خواب‏ آور است و غذا را هضم مى‏ كند.
شلغم بخور، زيرا هيچ كس نيست كه در او رگى از جذام نباشد، و شلغم اين رگ را مى‏ سوزاند.
سير بخورید و با آن مداوا كنيد، كه هفتاد بيمارى را شفا مى دهد.
انجير بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رويش مو را زياد، بيمارى را برطرف مى كند و با وجود آن احتياجى به دارو نيست.
خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زيبا مى ‏كند.

کمیسیون ها :

الف)کمیسیون بازرسی :            ب) کمیسیون رسیدگی به شکایات :      ج) کمیسیون حل اختلاف :

۱-یوسف احمدی                    ۱-رضا رضایی پور                       ۱- محمد فامیل متقی

۲-رضا عروجی                    ۲-محسن چهاردولی                       ۲-میرزا بختیاری

۳-ذبیح اله هاشمی                  ۳-حمید رضا زارعی                      ۳-رضا البرزی دعوتی

توسعه توسط: طراحی سایت پراش